Gå til innhold
Ansgar Gospel Choir og turnevirksomhet

Ansgar Gospel Choir og turnevirksomhet

Fagtype

Andre fag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

Korøvelse 2 timer

Faget ”Ansgar Gospel Choir og turnevirksomhet” dreier seg om at elevene skal arbeide i kor for å fremføre korsang på et høyt kunstnerisk nivå. Det handler om en felles opplevelse av å musisere sammen. På området inngår et repertoar som inneholder ulike stilarter og epoker med særlig fokus på svart gospel.

En viktig side ved faget Ansgar Gospel Choir og turnevirksomhet er de mange opptredener og konserter Ansgar Gospel Choir gjennomfører i løpet av skoleåret. I tillegg til flere mindre konserter på ukedager og helgeopptredener, gjennomfører skolekoret hver vår en lengre turne.

Turneprogrammet spenner over ulike musikalske innslag fra elevene på utdanningsprogrammet Bibel & Musikk – i tillegg til konserter med Ansgar Gospel Choir -, til danseopptredener fra elever på utdanningsprogrammet Bibel & Dans, samt aktiviteter som rigging av teknisk scene- og musikkutstyr og andre mer kulturelle innslag. Noe av hensikten med turneene er at elevene skal være aktive bidragsytere i turneprogrammet og bidra med ulike kulturelle og musikalske innslag på bakgrunn av hva de har jobbet med i undervisningen.

Ansgar Gospel Choir er hvert skoleår minimum 20 dager på reise i forbindelse med turneer og konserter. I tillegg gjennomføres korøvelse med 2 undervisningstimer i uka.

Lærere på bibelskolen deltar under hele skoleturneen.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder
 • lære seg elementær stemmebruk og sangteknikk
 • lære seg innstuderingsteknikk og interpretasjon
 • praktisere oppvarming og kortonedanning
 • musisere sammen med andre i et kor
 • fremføre et variert repertoar, som inneholder ulike stilarter og epoker, med et særlig fokus på svart gospel
 • fremføre korsang på et høyt kunstnerisk nivå
 • opptre med konserter og gudstjenester
 • mestre å stå i en formidlingssituasjon
 • rigge teknisk scene- og musikkutstyr
 • være aktivt med i å forberede, gjennomføre og evaluere korets turnévirksomhet

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. Under korøvelsene og turnevirksomheten legges det opp til et variert repertoar med ulike stilarter som skal bidra til å utvikle elevene i henhold til kompetansemålene for opplæringen. Korøvelsene og turnevirksomheten med konserter og opptredener i kirkelokaler skal stimulere elevenes læringsprosess på områder som å bruke stemmen variert, praktisere riktig stemmebruk og musisere sammen med andre med sikte på faglig-musikalsk utvikling hos den enkelte elev. Ulike formidlingssituasjoner skal hjelpe elevene til å utvikle og stemmen sin og bruke den variert.

Et viktig kompetansemål for opplæringen er at den enkelte elev utvikler sin musikalitet ut fra sine egne premisser og forutsetninger. Evalueringen foregår ved tilbakemelding fra dirigent og medelever. Underveis evalueringer blir gitt både under korøvelse og i forbindelse med konserter og andre opptredener når koret er på turne. Særlig benyttes mye av tiden på turneer til underveis evalueringer, hvor mye tid er avsatt til å øve inn et variert repertoar, innstudere stemmebruk og perfeksjonere det musikalske uttrykket. Etter konserter og opptreden evalueres fremføringen på grunnlag av kompetansemålene og med tanke på ytterligere perfeksjonering.

Skolekoret er obligatorisk for elevene.