Gå til innhold
Covid-19 smittevernstiltak

Foto: FHI.no - CDC, Alissa Eckert

Lovverket ABS forholder seg til er skissert under videregående opplæring/skole.

Vi forholder oss til anbefalinger og regler som til enhver tid utarbeides av FHI. Følg med på deres hjemmeside.

 

Spesielt for ABS

Etter samråd med kommunehelselegen kan ABS sees på som en kohort.

Det betyr:

 • De ulike linjer kan samles som vanlig i klasserommet
 • Vi har noe fellesundervising i øvre og nedre auditorium
 • Morgensamling må være i aula når alle linjer er samlet
 • Korøvelse krever 1,5 meter avstand. Koret deles opp i grupper
 • KRIK kan gi tilbud om krikøkter for hele ABS på mandager. (kun ABS)
 • Miljøarbeiderne kan ha arrangement for hele skolen. Der det går an og det faller naturlig praktiseres 1 meter avstand
 • Ved måltider praktiseres 1 meter avstand. (hode til hode)

Generelt for å forebygge smitte

 • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Host i armkroken. Vask hender ofte, eller bruk antibac dersom vann og såpe ikke er tilgjengelig
 • Hold avstand til alle som ikke går på ABS, eller når du er utenfor skolens område
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming
 • Bruk kollektivtrafikk så lite som mulig, gå eller sykle om du kan
 • Unngå direkte berøring av flater som kortlesere og dørhåndtak (bruk gjerne papir/jakkeerme/albu når du åpner dører)
 • Del ikke utstyr, som penner og PC, med andre – og rengjør eget utstyr ofte
 • Ta ansvar for å tørke overflater der du har vært med antibac
 • Det er viktig å sprite hendene både før og etter måltid i kantina
 • Det er satt fram såpevann i dusjekanner på bord i kantina og informasjon om at vi ønsker at hver enkelt vasker plassen sin etter måltidet med såpevann på et håndtørkepapir som ligger på bordene
 • Alle spriter seg ved inngang til klasserom

Hva om jeg blir syk – influensalignende symptomer?

 • Søk gjerne råd. Kontaktperson på ABS er inspektør Terje Watne
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg på rommet til ett døgn etter symptomfrihet. (Allier deg med noen som kan hente middag til deg og gjøre innkjøp)
 • Du anbefales å ringe koronatelefonen for råd: 948 09 014
 • Skulle du teste positivt er det viktig at du snarest mulig kontakter inspektør Terje Watne

Flytskjema for håndtering av syke elever i ungdomsskole og videregående skole

covid-19-flytskjema