Gå til innhold
Covid-19 smittevernstiltak

Foto: FHI.no - CDC, Alissa Eckert

Lovverket ABS forholder seg til er skissert under videregående opplæring/skole.

Vi forholder oss til anbefalinger og regler som til enhver tid utarbeides av FHI. Følg med på deres hjemmeside.

Les mer om bibelskolens løpende vurderinger vedr. Covid-19 smittevern.

 

Spesielt for ABS

Etter samråd med kommunehelselegen kan ABS sees på som en kohort.

Det betyr:

 • De ulike linjer kan samles som vanlig i klasserommet
 • Vi har noe fellesundervising i øvre og nedre auditorium
 • Morgensamling må være i aula når alle linjer er samlet
 • Korøvelse krever 1,5 meter avstand. Koret deles opp i grupper
 • KRIK kan gi tilbud om krikøkter for hele ABS på mandager. (kun ABS)
 • Miljøarbeiderne kan ha arrangement for hele skolen. Der det går an og det faller naturlig praktiseres 1 meter avstand
 • Ved måltider praktiseres 1 meter avstand. (hode til hode)

Generelt for å forebygge smitte

 • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Host i armkroken. Vask hender ofte, eller bruk antibac dersom vann og såpe ikke er tilgjengelig
 • Hold avstand til alle som ikke går på ABS, eller når du er utenfor skolens område
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming
 • Bruk kollektivtrafikk så lite som mulig, gå eller sykle om du kan
 • Unngå direkte berøring av flater som kortlesere og dørhåndtak (bruk gjerne papir/jakkeerme/albu når du åpner dører)
 • Del ikke utstyr, som penner og PC, med andre – og rengjør eget utstyr ofte
 • Ta ansvar for å tørke overflater der du har vært med antibac
 • Det er viktig å sprite hendene både før og etter måltid i kantina
 • Det er satt fram såpevann i dusjekanner på bord i kantina og informasjon om at vi ønsker at hver enkelt vasker plassen sin etter måltidet med såpevann på et håndtørkepapir som ligger på bordene
 • Alle spriter seg ved inngang til klasserom

Hva om jeg blir syk – influensalignende symptomer?

 • Søk gjerne råd. Kontaktperson på ABS er inspektør Terje Watne
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg på rommet til ett døgn etter symptomfrihet. (Allier deg med noen som kan hente middag til deg og gjøre innkjøp)
 • Du anbefales å ringe koronatelefonen for råd: 948 09 014
 • Skulle du teste positivt er det viktig at du snarest mulig kontakter inspektør Terje Watne

Besøk på studenthjemmet

 • Alle elever som skal ha besøk på studenthjemmet må melde dette til [email protected]. Det må oppgis fullt navn på de som kommer på besøk.
 • Alle elever som ønsker å ha overnattingsbesøk på søke om dette til samme e-postadresse.
 • Skolens ledelse anmoder om færrest mulig besøk og overnattingsbesøk av hensyn til koronasituasjonen.
   

Flytskjema for håndtering av syke elever i ungdomsskole og videregående skole

covid-19-flytskjema