Gå til innhold

Ingunn Breistein Ingunn Breistein

Rektor
Hyggelig haugalending, stolt opprettholder av tradisjonen med rektorer fra Haugesund, men skal fra 1. januar 2024 over på nye jaktmarker når åremålet går ut og Øyvind Skjegstad tar over roret!


91 10 95 32
[email protected]

Kompetanse på følgende tema

 • Norsk og internasjonal kirkehistorie
 • Teologihistorie
 • Kirke - stat
 • Frikirkelighet
 • Religionsfrihet
 • Økumenikk
 • Vekkelsesbevegelser
 • Sekularisering
 • Religionsdialog
 •  Modernitet/postmodernitet
   
 • Spaltist i Fedrelandsvennen (2005-2012)
 • Spaltist i Vårt Land (2005-2006 og 2012-2013)

Utdanning og praksis

 • Ansgar Teologiske Seminar (1988)
 • Studieopphold ved Theologisches Seminar Ewersbach og Universitetet i Marburg (1986/1987)
 • Ungdomspastor Larvik Misjonsmenighet (1988-1990)
 • Lærer Ansgar Teologiske Høgskole (1990-2004)
 • Cand.theol., Det teologiske menighetsfakultet (1991)
 • Dr.Theol., Det teologiske menighetsfakultet (2004)
 • Førsteamanuensis Ansgar Teologiske Høgskole (2004-2011)
 • Forskningsleder Ansgar Teologiske Høgskole (2005-2011)
 • Instituttleder Universitetet i Agder (2011-2015)
 • Professor Universitetet i Agder (2015)
 • Rektor og professor Ansgarskolen (2016-)
 • Professor II Universitetet i Agder (2016-2018)

Styrer og verv

 • Medlem av redaksjonsrådet i Teologisk Tidsskrift (2013-)
 • Medlem av Tros- og livssynspolitisk utvalg, oppnevnt av Kulturdepartementet (2010-2012)
 • Medlem av Strømmestiftelsens Råd (2012-)
 • Nestleder i styret for The Oslo Coalition for Freedom of Religion or Belief (2009-2012)
 • Nestleder i styret for Institutt for sjelesorg, Modum Bad (2009-2011)
 • Nestleder i styret i Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) (2009-)
 • Medlem av Religionspolitisk Utvalg, Norges Kristne Råd (2007-2011)
 • Varamedlem til Norges Kristne Råd (2009-)
 • Medlem av valgkomiteen for styre og representantskap i Mediehuset Vårt Land (2009-2011)
 • Deltaker i læresamtalene mellom Den norske kirke og Det norske Misjonsforbund (1997-2001)
 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Over Alt (2003-2008)
 • Representant/vararepresentant for Det Norske Misjonsforbund i Norges Frikirkeråd (1990-)
 •  Medlem av Det norske Misjonsforbunds Historiske Selskap (2002-2011)

Forskningsnettverk og prosjekter

 • Medlem av Verein für Freikirchenforschung
 • Deltaker i nettverket Nordisk Vekkelsesforskning (NORDVECK)
 • Gjesteforeleser ved Union University, Jackson, Tennessee, USA (2009-2011)
 • Har deltatt i forskningsprosjektene Gud på Sørlandet og Norsk bruksteologi i endring