Gå til innhold
Kick Off

Kick Off

Fagtype

Fellesfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

1 time

Faget ”Kick Off” dreier seg om at elevene skal bli bedre kjent med hverandre, slik at det kan skapes et bedre klasse- og skolemiljø.

Det handler om elevens sosiale liv på og utenfor skolen. Elevene deles inn i grupper som blant annet skal ha ansvar for å arrangere måltider for medelever med ulike programinnslag.

Et Kick Off kan for eksempel bestå av samtaler og hjernetrim for å utvikle relasjoner mellom elevene.

En av bibelskolens lærere har ansvaret sammen med elevene for å planlegge og å gjennomføre et Kick Off.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • drøfte sammen med gruppen hvordan man ønsker å planlegge og å gjennomføre sosiale tiltak på skolen i skoletiden eller på studenthjemmet på ettermiddags- og kveldstid, som for eksempel felles måltider eller aktiviteter
  • analysere og evaluere tiltakene i etterkant og diskutere de erfaringer gruppen har gjort med aktiviteten
  • anvende erfaringene og evalueringen til å forberede og forbedre neste gang gruppen har ansvaret for arrangement for å styrke klasse- og skolemiljøet

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse.

Dette gjøres i forbindelse med ”Kick Off”-samlingene ved at elevene deles inn i grupper som både skal planlegge, gjennomføre og i etterkant evaluere arrangementer for sine medelever.

Elevene skal delta aktivt i vurdering av gruppens arbeid, andres og eget arbeid, kompetanse og faglige utvikling (elevens egenvurdering).