Gå til innhold
Kjell Nupen 1955-2014

KJELL NUPEN 1955-2014

Kjell Nupen, kunstneren og arkitekten bak Ansgarkapellet. Studenthjem45
 
Nupen var en ledende figur i skandinavisk kunst over flere tiår, og har blitt kjent for den karakteristiske fargen som har fått navnet Nupen-blått. 

I minneordet over ham i den britiske avisen The Guardian skriver Christopher Masters: ”Mest imponerend e av alle hans verk var Ansgarkapellet i Kristiansand (2008), som Nupen ga arkitektoniske proporsjoner tilsvarende dem som foreskrives i 1. Kongebok for Salomos tempel. Mens bygningen i seg selv peker mot Det gamle testamentet, er vinduene, som gjennomborer taket og hjørnene i kirken, kraftfulle symboler på verdens lys.” Selv omtalte Nupen kapellet som ”et åpent rom” i 2010, da han sa følgende til Ansgarmagasinet: - Man begynner på et slikt arbeid med stor ærbødighet for alt rommet senere skal brukes til. Det er et rom alle som har behov for stilhet kan bruke.
 
Ansgarkapellet er åpent for besøkende, alle dager kl 08:00-22:00 hele året. Det holdes jevnlig kapellkoserter i rommet.