Gå til innhold
Kommunikasjon og kreativ formidling

Kommunikasjon og kreativ formidling

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer (44 timer totalt)

Faget handler om premisser for god og hensiktsmessig kommunikasjon.

Faget legger vekt på å oppøve elevenes ferdigheter i ulike formidlingssituasjoner.

Faget gir en innføring i bruk av forskjellige virkemidler i forkynnelse og undervisning.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • beskrive prinsipper for hensiktsmessig kommunikasjon
  • bruke ulike metoder og teknikker for god kommunikasjon
  • anvende digital kompetanse for søk etter ressursmateriale for forkynnelse og undervisning
  • anvende varierte uttrykksformer for ulike mottakergrupper
  • Ekra, A. K. m.fl.: Kreative Andakter. Det Norske Misjonsforbunds Ungdom
  • Warren, Rick: How to Communicate to Change Lives. Kurshefte, udatert.
  • Andy Stanley. Communicating for a change. North Point 2006.