Gå til innhold
Linjefag Disippelskap

Klikk på det enkelte faget for mer informasjon, eller sjekk formålet for fagområdet og sluttvurdering nedenfor.

Bibel og disippelskap gir en fordypning i Bibelen og den kristne tro, samt hvordan denne skal formidles i menighet og misjon. Fagområdet skal også bidra til personlig og åndelig utvikling, samt gi elevene kjennskap til hvordan man jobber i team.

Fagområdet gir innblikk i hvordan bibelkunnskap kan omsettes i personlig etterfølgelse av Jesus som læremester for mennesker også i dagens samfunn. Fagområdet vil legge til rette for at eleven kan erfare hva et disippelliv innebærer i praksis.

Undervisningen skal hjelpe elevene til å reflektere over hvordan erfaringer preger deres liv og troshistorie. Målsettingen er å gi elevene redskap til selvledelse. Fagområdet gir elevene kunnskap om ledelse av menigheter og ideelle organisasjoner.

Elevene fordyper seg i hvordan man kan formidle evangeliet i Norge og i andre land og kulturer. Fagområdet gir innføring i kreativ kommunikasjon og kontekstuell formidling. Målsettingen er at elevene skal kunne anvende denne kunnskapen både nasjonalt og internasjonalt. Fagområdet bidrar til utvikling av kulturforståelse, toleranse og respekt på tvers av ulike religioner og kulturer.

Sluttvurderingen gjennomføres som en skriftlig eksamen med vurderingen bestått/ikke bestått.