Gå til innhold
Morgensamling

Morgensamling

Fagtype

Fellesfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

4 x 20 min.

Faget ”Morgensamling” dreier seg om felles morgensamling for alle skolens elever fire ganger i uken.

Samlingene har fokus på andakt og lovsang og har innslag som nattverd og bønn.

Hver uke har et oppgitt tema, som for eksempel skapelsen, Guds trofasthet, vennskap med mer.

Elevene deles inn i programgrupper som har ansvaret for flere av samlingene i løpet av skoleåret.

Sammen med én av bibelskolens lærere, har programgruppen ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere ukens morgensamlinger.

Kontaktperson