Gå til innhold
Kort historikk

Ansgar Bibelskole (ABS) Kristiansand er en av Norges ledende bibelskoler og har sine historiske røtter i Misjonskirken Norges ”Misjonsskole”, som ble opprettet i 1913. Ansgar Bibelskole ble opprettet i 1959, og har helt siden starten vært åpen for elever fra alle kirkesamfunn. Skolen skal utdanne til arbeid i kirke og menighet, skole og samfunn. Siden midten av 1960-tallet hadde skolen tilhold på Vettakollen i Oslo, inntil den i 1988 flyttet til sine nåværende lokaliteter på Hånes i Kristiansand.

Siden 1990-tallet har Ansgar Bibelskole styrket sin posisjon som utdannelsesinstitusjon. I dag tilbyr vi flere linjer med svært engasjerte og dyktige ansatte med solid utdanning og kompetanse på sine felt.