Gå til innhold
Praksis dans

Praksis dans

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer

Elevene vil ha en uke praksis i kirke og/eller samfunnsliv, hvor elevene skal gjøre seg erfaringer med det å jobbe selvstendig i praktisk dansepedagogisk arbeid.

Praksisen skal forberede og motivere elevene til å gå inn i lederverv og frivillig arbeid i kirke og samfunnsliv.

Arbeidsmåter og organisering

  • Det er linjeleder for Bibel og Dans  som er ansvarlig for å skaffe tilveie og godkjenne praksissted for elevenes praksis. Det legges vekt på kontinuerlig oppfølging av elevene, hvor elevene skal vurdere utbytte av praksisen opp mot kompetansemålene.
  • Linjeleder skal ha minimum to oppfølgingssamtaler med hver enkelt elev i løpet av praksistiden. Tema for samtalene skal være om eleven når målene for opplæringen/praksisen. Linjeleder fører også dialog med oppnevnt kontaktperson på praksisstedet. Etter endt praksis skal et evalueringsskjema utfylles av både praksiselev og praksissted.
  • Praksisen er obligatorisk.


Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • Gjennomføre en uke praksis i kirke og menighet eller samfunnsliv.
  • Ta del i praksisstedets  liv og tjenestens egenart
  • Utvikle sin praktiske dyktighet ved gjennom observasjon og deltagelse
  • analysere, drøfte og evaluere sine erfaringer i praksisuka  sammen med andre elever og praksislærer