Gå til innhold
Praksis disippel

Praksis disippel

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

60 timer fordelt gjennom året

Faget ”Praksis” er en ukentlig praksis for elevene i kirke og menighet, hvor elevene skal gjøre seg erfaringer med det å utøve frivillig arbeid.

På området behandles det å forberede og motivere elvene til å gå inn i lederverv og frivillig arbeid i kirke og menighet og organisasjonsliv, da med særlig henblikk på barne- og ungdomsarbeid.

Det å bearbeide teoretisk kunnskap og utvikle elevenes praktiske dyktighet, inngår i faget.

Det legges vekt på kontinuerlig oppfølging av elevene i praksisperiodene.

 

Arbeidsmåter og organisering

  • Det er linjeleder for Bibel og Disippelskap som er ansvarlig for å skaffe tilveie og godkjenne praksissted for elevenes ukentlige menighetspraksis. Det legges vekt på kontinuerlig oppfølging av elevene, hvor elevene skal vurdere utbytte av praksisen opp mot kompetansemålene.
  • Linjeleder skal ha minimum to oppfølgingssamtaler med hver enkelt elev i løpet av praksistiden. Tema for samtalene skal være om eleven når målene for opplæringen/praksisen. Linjeleder fører også dialog med oppnevnt kontaktperson på praksisstedet. Etter endt praksis skal et evalueringsskjema utfylles av både praksiselev og praksissted.
  • Praksisen er obligatorisk.


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjennomføre ukentlig praksis i kirke og menighet eller organisasjonsliv
  • få kunnskap om og kjennskap til praksisstedets virksomhet gjennom observasjon og deltakelse
  • gjøre seg erfaringer med det å stå i frivillig arbeid over tid
  • analysere, drøfte og evaluere sine erfaringer med praksisarbeidet sammen med andre elever og praksislærer