Gå til innhold
Studietur til New Orleans

Studietur til New Orleans

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Vår

Timer pr. uke

14 dagers tur

Faget Studietur til New Orleans dreier seg om å oppleve musikks betydning og uttrykk  i en annen kultur.

Studieturen består av en innføring i gospelens historie, som knyttes tett opptil dagens praksis i New Orleans, hvor elevene gjennom observasjon og deltakelse i de afroamerikanske musikkmiljøene, får innblikk i musikkens kulturelle betydning for dagens gospelmusikere.

Et studieopphold på 14 dager inngår i faget.

Linjeleder for Bibel og Musikk er reiseleder for studieturen.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • beskrive den kulturelle konteksten i Sørstatene i USA, og New Orleans spesielt.
  • gjøre rede for gospelens historie, dens rolle i populærmusikkens utvikling, og dens betydning for dagens kirkemusikk
  • reflektere rundt musikkens uttrykk og betydning i ulike kulturer
  • Tilegne seg kunnskap om hvordan musikkutøvelse inkorporeres i kirke- og menighetsliv i den lokale kulturen.

Elevene deltar på et studieopphold av 14 dagers varighet i New Orleans. Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. Elevene må gjøre regning med å bruke noe tid i forkant av studieoppholdet til forberedelse av utreise og opphold. Forberedelse skal hjelpe elevene til å ha fokus på kompetansemålene under sitt besøk i New Orleans. Under oppholdet skal elevene samles daglig for å reflektere over erfaringer gjort i løpet av dagen samt drøfte kompetansemålene for faget.

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.