Gå til innhold
Crew

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer (180 timer totalt)

Faget Crew (Lyd-, lys- og sceneproduksjon) tar sikte på å gi elevene kunnskap og ferdigheter i bruk av lys- og sceneteknikk samt lydteknikk og produksjon anvendt til bruk i underholdning, kulturliv og kirke- og menighetsliv.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre bruk av ulike miksebord og forsterkere, samt oppmikking av instrumenter
 • gjøre rede for og  bruke forskjellige typer mikrofoner, DI-bokser, miksebord, signalgang og kabler
 • gi grunnleggende instruksjon i mikrofonteknikk
 • gjennomføre opprigg, lydprøve, konsert og nedrigg som teknikker
 • håndtere lysbord, rigging av lamper, sikkerhet, bruk av lysfiltere, røykmaskiner, hazere m.m.
 • grunnleggende sikkerhetsrutiner mht. strøm og sikkerhet tilknyttet arbeid med lyd-, lys- og sceneproduksjon
 • Feite forestillinger. Norsk Rockforbunds lærebok for konsertarrangører. 7. utgave 2010.
 • Strøm, S.: «Bedre akustikk» for sang og musikk i forsamlingslokaler og ved utearrangement, 1992.
 • Schaathun, Sigurd: Hvordan kan de tro uten å høre? Lydteknikk for menighet (og andre). S2Audio 2011
 • Bjørset, Hans-Henrik: Lysteknikk. Lys og belysning Universitetsforlaget 1996
 • Tregenza, Peter & David Loe: The design of lighting. E. & F.N. Spon, London 1998
 • Stavrou, Michael Paul: Mixing with your mind: closely guarded secrets of sound balance engineering. Mosman, Australia: Flux Research, c2003. - 299 s.