Gå til innhold

Fellesfag

Et år på Ansgar bibelskole vil faglig sett være en jevn sammensetting av fellesfag og linjefag. Fellesfagene tar for seg tros- og Bibelbiten - hvor en får lov å fordype seg i Guds Ord, fundere på troens innhold og få råd og veiledning på vegen som kristen.


Bibelfag

Et år på Bibelskole vil, som navnet tilsier, i stor grad dreie seg om Bibelen og hva denne har å si til oss i dag. På Ansgar Bibelskole legger vi opp til at du skal kunne lese hele Bibelen gjennom skoleåret, og samtidig få veiledning og hjelp til åforstå, ta til deg og anvende det du leser. Bibelen er selve fundamentet for vår tro, og vi ønsker å gi den den plassen den fortjener i våre liv ved å bruke et år på å fordype oss i dens formidlende kraft til sann livsutfoldelse.

Troslære og etikk

Hva tror vi på og hvorfor er det slik? Fagene Troslære og Etikk tar for seg resultatet av Bibelfagene - vår tro og dennes konsekvens i våre liv. Hva betyr det at Gud er Fader, Sønn og Hellig Ånd, men samtidig en? Hvorfor finnes det så mange forskjellige måter å døpe seg på, og hva er egentlig Nattverdens innhold? Betyr dagens voldsherjede nyhetsbilde at Jesus snart kommer tilbake? Hvordan skal vi forholde oss til ny ekteskapslov, det voksende livssynsmangfold i Norge, og konflikten i Midtøsten? Hvem var og er Jesus, og hvordan kan vi formidle hans nærvær med våre liv i dag? 

I Fagene Troslære og Etikk vil vi forsøke å nærme oss blant annet disse spørsmålene i lys av Bibelens Ord og kirkehistoriens erfaringer.

Målrettet liv og trivsel og tjeneste

Disse fagene fokuserer på hvordan tro og teori på en best mulig måte kan overføres til praksis og levd liv. 

I Jakobs brev 2,17 leser vi følgende: "Slik er det også med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død." Jesu tilstedeværelse i våre liv vil vise seg gradvis mer og mer i våre liv, og vår tro vil på den måten gi god frukt (se Gal 5,22-23). Fagene Målrettet liv og Trivsel og Tjeneste, handler om nettopp dette: Å la Jesu forvandlende kraft skinne gjennom i vårt liv, og ut til andre. Det handler om å "finne seg selv" som kristen. Finne ut av hvilke planer Gud har for våre liv og hvilke evner og gaver han har lagt ned i oss. Det vil være en reise på jakt etter å finne sin tjeneste og kontaktflate med verden omkring oss som ambassadører for Kristus.

Misjon

Som kristne er vi kalt til ikke bare å leve som lys og salt for oss selv, men verden i sin helhet. Faget Misjon søker å finne ut av hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte i 2011. Emnene vil spenne fra lokal hjemmemisjon til klassisk ytremisjon. Undervisningen vil bli holdt av erfarne misjonærer og evangelister, som gjennom sine liv har opparbeidet seg stor kompetanse på området. Hvordan kan evangeliet om Jesus forkynnes på en klar og treffende måte rett inn i vår tid? Store spørsmål og praktiske svar vil stå i høysetet når misjon står på timeplanen.

Kor (Ansgar Gospel Choir)

To timer i uka møtes vi alle som har lyst til korøvelse i skolens aula for å øve til årets turnevirkosmhet (ca to helger samt en 10 dagers turné). Syver vil utsette deg for sort gospel av den kraftfulle typen - noe som år etter år fremstår som et desidert høydepunkt for bibelskolens elever. Lurer du på hva du kan vente deg av AGC (Ansgar Gospel Choir) i løpet av året, kan du sjekke ut årets musikkvideo her. Vel møtt til en kor opplevelse du aldri har sett eller opplevd maken til!