Gå til innhold
Si ifra!

Si ifra!

Ansgar bibelskole er en skole med nær kontakt mellom student og lærer/administrasjon. Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å gjøre studiehverdagen din best mulig. Vi oppfordrer derfor til å ifra!

Skolen skal være et godt sted å være og et godt sted å lære.

Du kan gi tilbakemelding om store og små saker, og du kan gi både ris og ros. Alle henvendelser blir lest og besvart. Ikke send sensitiv informasjon i skjemaene eller i på e-post, men be da heller om et møte.

Du kan dessverre ikke si ifra anonymt, men ta gjerne kontakt med studentpastor hvis du ønsker å ta opp noe anonymt.

Her kan du melde fra om alvorlige hendelser som for eksempel

 • mobbing/trakassering
 • uønsket seksuell oppmerksomhet 
 • plagiat/forskningsjuks
 • økonomisk mislighold

Det skal være trygt å si ifra om kritikkverdige forhold ved bibelskolen.

Henvendelsen sendes til skoles rektor.

Fyll ut skjema

Her melder du ifra når noe må forbedres. Det kan dreie seg om

 • dårlig innemiljø (luftkvalitet, rot etc)
 • støy / uro i undervisningen
 • feil og mangler i rom eller bygninger
 • manglende universell utforming 
 • feil og mangler ved utemiljø/campus
 • vanskeligheter med å finne informasjon
 • misnøye med administrasjonen eller faglærer/foreleser
 • utfordringer ved det psykososiale læringsmiljøet
 • manglende informajson på nettsidene

Skjema for avviksmelding

NB! Dersom din avviksmelding gjelder forhold relatert til skolens studenthjem - bruk dette skjemaet.

Dersom du mener det er brudd på konfidensialiteten, integriteten eller tilgjengeligheten av personopplysninger på høyskolen er det å regne som et brudd på personopplysningssikkerheten.

Fyll ut skjema om personvernbrudd.

Les mer om Personvern på Ansgarskolen

Bor du på studenthjemmet og opplever feil eller mangler kan du henvende deg direkte til skolens driftsavdeling. Vennligst fyll ut dette skjemaet dersom saken kan vente til nærmeste ukedag.

Dersom det er viktige forhold som IKKE kan vente - for eksempel vannlekkasje eller forhold som går på liv og helse kan du bruke skolens vakttelefon.

Opplever du plagsom støy og bråk på natt etter kl 23:00 på hverdager og etter midnatt i helgene kan du få hjelp av Avarn Bomiljøtjeneste på 915 78 666.

Avarn kan også hjelpe med innlåsing dersom du har mistet/glemt nøkkel på kveldstid/helg. Innlåsing koster 625,- pr utrykning.

Dersom du opplever problemer med skolens Internett ønsker vi å høre fra deg. Vennligst fyll ut dette skjemaet.

network

Her kan du gi ros og positive tilbakemeldinger. Vi setter pris på å få beskjed når ting er bra slik at vi kan fortsette med det! Du kan også foreslå forbedringer.

Send din tilbakemelding her.