Gå til innhold
Si ifra!

Ansgar bibelskole er en skole med nær kontakt mellom student og lærer/administrasjon. Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å gjøre studiehverdagen din best mulig. Vi oppfordrer derfor til å ifra!

Skolen skal være et godt sted å være og et godt sted å lære.

Du kan gi tilbakemelding om store og små saker, og du kan gi både ris og ros. Alle henvendelser blir lest og besvart. Ikke send sensitiv informasjon i skjemaene eller i på e-post, men be da heller om et møte.

Du kan dessverre ikke si ifra anonymt, men ta gjerne kontakt med Studentpastor hvis du ønsker å ta opp noe anonymt.

Her kan du melde fra om alvorlige hendelser som for eksempel

 • mobbing/trakassering
 • uønsket seksuell oppmerksomhet 
 • plagiat/forskningsjuks
 • økonomisk mislighold

Det skal være trygt å si ifra om kritikkverdige forhold ved bibelskolen.

Fyll ut skjema

Her melder du ifra når noe må forbedres. Det kan dreie seg om

 • dårlig innemiljø (luftkvalitet, rot etc)
 • støy / uro i undervisningen
 • feil og mangler i rom eller bygninger
 • manglende universell utforming 
 • feil og mangler ved utemiljø/campus
 • vanskeligheter med å finne informasjon
 • misnøye med administrasjonen eller faglærer/foreleser
 • utfordringer ved det psykososiale læringsmiljøet
 • manglende informajson på nettsidene

Skjema for avviksmelding

NB! Henvend deg i skolens resepsjon dersom din avviksmelding gjelder forhold relatert til skolens studenthjem.

Her kan du gi ros og positive tilbakemeldinger. Vi setter pris på å få beskjed når ting er bra slik at vi kan fortsette med det! Du kan også foreslå forbedringer.

Send din tilbakemelding her.