Ansgar Teologiske Høgskole

CREW Lyd- / lysproduksjon

Lær hvordan lyd, lys og estetikk kan løfte og formidle budskapet i en gudstjenesteproduksjon.


Dette kan du forvente å lære i løpet av et år på Crew-linjen:

  • Fremheve det unike ved artistene på scenen ved hjelp av lyd og lys
  • Være crew på alle Ansgarskolens turneer
  • Kunne produsere gudstjenester som gjør at aktørene på scenen blir hørt og sett på en best mulig måte
  • Lære musikkproduksjon (etter eget ønske) og bruke skolens studio
  • Være med på flere helgeturneer + 10 dagers turne
  • Tur til USA
  • Være en del av et kreativt miljø med ukentlige huskonserter der du styrer lyd eller lys. 
  • Bli utfordret og utrustet til å tjene Gud med de gaver Han har lagt i deg

Dette er linjen for deg som kan mye - eller lite - om lyd- og lysproduksjon. Målet er at du skal utvikle deg så mye du ønsker i løpet av året hos oss!
Liker du lyd-, lys- og scenearbeid?

”I en verden fylt av støy, er det viktig at vi som kristne fremstår med en klar og tydelig stemme”. Kristne menighetene har blitt større de siste tiårene, mens scenen for pastor, musikere og dansere ikke har fulgt samme utviklingskurve. Ofte blir innpakningen tonet ned til fordel for innholdet med tanke på lyd, lys og scene. Det er viktig at musikk, dans og undervisning får den plassen det fortjener i gudstjenesten. Derfor er det nødvendig med god opplæring av teknikere og sceneprodusenter.

Ved lyd-, lys- og sceneproduksjonslinjen får elevene opplæring i hvordan man kan produsere en gudstjeneste slik at aktørene på scenen blir hørt og forstått best mulig. Kulisser, lys, lyd og estetikk kan løfte gudstjenestene og formidle budskapet langs flere frekvenser enn man tradisjonelt har tenkt.

Hvis ingen hører hva som skjer på podiet vil heller ingen komme til tro, jfr. Rom 10,14.

*Crew er et valgfag under musikklinjen. 


Fagleder Lasse
10dagers turne
Lyd/lys/scene i New Orleans
3D visning. Her kan du se deg rundt på skolen.
Bilder fra livet på Lyd, Lys & Scene