Gå til innhold
Fellesfag

Kristen tro og livsmestring

Fellesfag er fag der alle på bibelskolen deltar. Gled deg til disse spennende fellesfagene:

Klikk på det enkelte faget for mer informasjon, eller sjekk formålet for fagområdet og sluttvurdering nedenfor.

Formålet for fagområdet er å gi elevene grunnleggende innsikt i den kristne tro gjennom Bibelen. Fagområdet tar sikte på å gjøre eleven kjent med Jesus, som er Bibelens sentrum. Fagområdet tar sikte på å modellere et bibelsyn som bygger på at Bibelen alene er autoritet i kristen tro og lære.

Undervisningen skal gi kunnskap om kristen troslære, historie og etikk, og bidra til trygghet på eget kristent ståsted. Undervisningen skal stimulere til refleksjon rundt Bibelens bruk i dagens kultur og offentlig debatt. Undervisningen skal bidra til respekt for andres tro og overbevisning i det tverrkirkelige landskapet og i det livssynsåpne samfunnet. Endelig sikter fagområdet mot videreformidlingen av det kristne budskap i misjon, diakoni og evangelisering.

Undervisningen skal hjelpe elevene til trygghet på egen identitet og tro i møte med livet. Undervisningen skal bidra til at elevene kan bruke sine gaver og talenter aktivt i menighet og misjon, arbeidsliv og samfunnsliv. Slik skal elevene veiledes til å være positive bidragsytere i de lokale, nasjonale og internasjonale sammenhengene de står i. Undervisningen skal gi elevene erfaring med ulike trospraksiser.

I fellesfagene skal elevene møte et dannelsesideal som peker på viktigheten av og behovet for omstilling og livslang læring. Fagområdet skal også trekke veksler på elevenes egne tanker og refleksjoner omkring livsmestring og identitet. Slik skal elevene stimuleres til å utforske verden og stå fram med egne meninger og vurderinger.

Sluttvurderingen gjennomføres som en skriftlig eksamen med vurderingen bestått/ikke bestått.