Gå til innhold
Hva skjer denne uken?
Dato
Tidspunkt
Arrangement
Sted
Mandag 15.08
 
 
 
 
Kl. 09:00
Kl. 09:30
Kl. 11:00
Kl. 12:00
Kl. 13:00
Morgensamling
Samling med inspektør
Beboermøte
Gratis lunsj
Linjevise samlinger
Kapellet
Aula
Aula
Kantina
Klasserom
Tirsdag 16.08 Kl. 13:00 Avreise til Vegårshei (Bli-kjent-tur) Rundkjøringen
Onsdag 17.08 Hele dagen Bli-kjent-tur Vegårshei
Torsdag 18.08 Hele dagen Bli-kjent-tur Vegårshei
Fredag 19.08 Hele dagen Temadag: "Hele mennesket" Klasserom