Gå til innhold
Ansgar bibelskole

Ansgar bibelskoles formål er å gi elevene teoretisk og praktisk innføring i den kristne tro og innenfor et valgt fagområde. Elevene skal få hjelp til å mestre livet og ledertrening til fremti-dige arbeidsoppgaver i menighet og samfunn.

Skolens visjon er å være en skole som former, forener og forandrer.

Skolens verdier er kunnskap, relasjoner og engasjement.