Gå til innhold
Skolens organisering

Aksjeselskapskonsernet Ansgarskolen

Bibelskolestyret er bibelskolens øverste ansvarlige organ. Medlemmene velges for to år om gangen. Styrene i konsernets selskaper er gjennomgående for de faste medlemmene, og de velges i konsernets eiermøte.

Rektor er daglig leder av Ansgar Bibelskole AS og Ansgarskolen AS, og velges for fire år om gangen med mulighet for to perioder.  Rektor representerer bibelskolen utad og fører tilsyn med virksomheten. Bibelskolens daglige drift ledes av inspekør.

De sentrale administrative funksjonene ved bibelskolen er plassert i selskapet Ansgar Drift og Eiendom AS. Ansgar Eiendom og Drift AS står ansvarlig for eiendomsforvaltning, økonomistyring og administrative tjenester. Bibelskolen eies av Misjonskirken Norge

Skolestyret for Ansgarskolen 2022-2024

Styrets leder

  • Carl-Magnus Nystad

Styremedlemmmer

  • Olav Vikse
  • Hans Hodne
  • Kristine Storesletten Sødal
  • Rebekka Dvergastein Dahle
  • Kjell Rege

Varamedlemmer

  • Lars Unstad