Gå til innhold

Skulle en krisesituasjon oppstå kan pårørende henvende seg til:

  • Driftsleder Terje Simonstad, tlf: 474 64 710 (vedr. beboere studenthjemmet)
  • Inspektør Terje Watne, tlf: 915 53 805 (vedr. bibelskolens elever)