Gå til innhold
Valgfag på bibelskolen

Valgfagene tilbys i tillegg til felles- og linjefagene.

Hver elev velger to valgfag på 45 timer. Hvilke valgfag som tilbys hvert skoleår vil variere noe, avhengig av hvor mange elever som velger faget.

Det tilbys alltid minimum fire valgfag hvert semester.*

Disse er bibelskolens valgfag:

* For elever på musikklinja er det obligatorisk å velge kor som et av valgfagene.

Klikk på det enkelte faget for mer informasjon, eller sjekk formålet for fagområdet og sluttvurdering nedenfor.

Formålet med fagområdet Valgfag er å gi elevene kunnskap, erfaringer og opplevelser innenfor valgte interesseområder.

Elevene møtes på tvers av linjer og får anledning til å fordype seg i ett eller flere fag.

Valgfagene gir elevene praktisk, yrkesrettet og dugnadsrettet erfaring med å omsette teori til praksis.

Faglærer gir muntlig underveisvurdering av studentenes aktiviteter og innsats med vurderingen bestått/ikke bestått.