Gå til innhold
Språk

Fagtype

Valgfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

45 timer fordelt gjennom året

Målet for faget er at elevene skal få grunnleggende ferdigheter i et utvalgt språk.

Hvilket språk som tilbys vil være knyttet til destinasjonsland for de ulike linjers studiereiser.

Hensikten er at elevene skal kunne kommunisere på en enkel måte når de er på studietur.Formålet med opplæringen er at elevene skal kunne:

  • språkets oppbygging
  • bruke enkle ord og uttrykk for å kommunisere
  • grunnleggende forståelse for språkets grammatikk
  • Grammatikk og ordbok knyttet til det aktuelle språket.