Gå til innhold
Idrett

Fagtype

Valgfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

45 timer fordelt gjennom året

Faget har et allmenndannende siktemål og vil motivere til en fysisk aktiv livsstil.

Formålet med faget er å motivere eleven til en aktiv livsstil både alene og sammen med andre.

Faget skal også dyktiggjøre eleven til å kunne drive med idrett i kristent arbeid.Formålet med opplæringen er at elevene skal kunne:

  • bruke kroppen i ulike idrettsaktiviteter
  • praktisere fair play
  • gjøre rede for og praktisere ulike treningsmetoder for å utvikle egen fysisk helse
  • Monica Klungland Torstveit, Hilde Lohne-Seiler, Sveinung Berntsen og Sigmund A. Anderssen (red.): Fysisk aktivitet og helse. Cappelen Damm Akademisk, 2018. Utvalgte artikler.