Gå til innhold
Kor

Fagtype

Valgfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer (45 timer totalt)

Faget Kor dreier seg om at elevene skal arbeide i kor for å øve frem et repertoar og fremføre dette for et publikum.

Det handler om en felles opplevelse av å musisere sammen. Elevene øver inn et variert repertoar.

En viktig side av faget er å holde opptredener og konserter.Målet for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke stemmen variert
  • anvende elementær stemmebruk og sangteknikk
  • musisere sammen med andre i et kor
  • framføre et variert repertoar
  • forberede, gjennomføre og evaluere korets turnevirksomhet
  • Noter til respektive sanger som koret skal fremføre
  • Hanssen T. og Slettevold, M: Kor og stemmebruk. Grunnbok. Oslo: Dano Forlag A/S, 1996, s.6-140 (134 sider).
  • Skjøld, S: Opp og ned. Sangøvelser for kor. Stockholm: Musikk-Husets Forlag A/S, 1987. Side 7-67 (60 sider).