Gå til innhold
Tur og friluftsliv

Tur og friluftsliv

Fagtype

Valgfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

45 timer fordelt gjennom året

Formålet med faget er å fremme turglede til nytte for den enkelte elev.

Faget søker å fremme mestring i naturen i alle årstider.

Videre er hensikten å gi eleven praktisk erfaring i organisering av ulike former for friluftsliv og aktiviteter, samt sette fokus på fellesskap og bærekraftig bruk av naturen og dens ressurser.Formålet med opplæringen er at elevene skal kunne:

  • praktisere bærekraftig friluftsliv som tar hensyn til skaperverket
  • bruke hensiktsmessig bekledning for ulike typer friluftsliv
  • behandle og vedlikeholde friluftsutstyr
  • reflektere over hvordan man kan tilrettelegge for turglede