Gå til innhold
Lovsangsteam / Band

Lovsangsteam / Band

Fagtype

Valgfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer (45 timer totalt)

Faget Lovsangsteam/Band skal gi grunnleggende ferdigheter til musikalsk engasjement i menighets- og samfunnsliv, og har til formål å utvikle elevens kompetanse til å fremføre musikk i samspill med andre.

Faget sikter på å utruste eleven til videre arbeid innenfor dette musikkfeltet.Målet for opplæringen er at eleven skal kunne

  • Fremføre musikk i samspill med andre på et grunnleggende nivå
  • Reflektere over rollefordeling og prosesser i samspill
  • Bruke et instrument for å formidle musikk
  • Trond Løberg (red.): Fyll hele jorden med lovsang. Luther 1990.
  • Kompendier og noter.