Gå til innhold
Trosforsvar

Fagtype

Valgfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

45 timer fordelt gjennom året

Dette faget dreier seg om sentrale lærepunkter i den kristne tro og forsvaret av disse basert på logikk og vitenskap.

I faget vil elevene få øve seg på trosforsvar gjennom praktiske oppgaver.Målet for undervisningen er at elevene skal kunne

  • diskutere vanlige innvendinger mot grunnleggende kristne trossannheter
  • reflektere over grunnleggende lærepunkter i den kristne tro, og hvordan disse kan forsvares
  • omsette teoretisk kunnskap om trosforsvar i praksis
  • Davidsen, B.A: Svar på tiltale. Lunde forlag, 2018.
  • Hellenes, Ingvild (red.): Grill en kristen. Veritas, 2017.

Kontaktperson