Gå til innhold
Handy

Fagtype

Valgfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

45 timer fordelt gjennom året

Faget skal gi innføring i hvordan man løser praktiske utfordringer i hverdagslivet.

Eksempelvis vil elevene lære hvordan bruke ulike verktøy relatert til enkelt bilhold, hus og hjem (inne og ute), sykkel, gjenbruk.

Hensikten med faget er også at elevene skal være i stand til å gjøre gode valg i hverdagslivet knyttet til miljø og bærekraft.Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • bruke ulike redskaper og verktøy
  • planlegge og gjennomføre et praktisk prosjekt
  • reflektere over hvordan man kan gjøre gode valg i hverdagslivet knyttet til miljø og bærekraft
  • Kjersti Bergesen: Handywoman (Handyman). Slik fikser du ting selv. Kagge forlag 2015.
  • Ulike kompendier og nettressurser

Kontaktperson