Gå til innhold
Psykologi og livsmestring

Psykologi og livsmestring

Fagtype

Valgfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

45 timer fordelt gjennom året

Faget skal gi en innføring i hva som hemmer og fremmer psykisk helse, spesielt hos unge mennesker.

Faget vil gi elevene opplæring i temaer som: selvbilde, identitet, ulike personlighetstyper/personlighetstrekk, forsvarsmekanismer og mestringsstrategier.

Faget vil gi anledning til å reflektere over forholdet mellom tro og psykisk helse.Målet for opplæringen er at elevene skal kunne:

  • reflektere over eget liv i lys av psykologiske teorier og mekanismer
  • diskutere hvordan mennesker med ulike personlighetstyper kan jobbe sammen
  • reflektere over forholdet mellom tro og psykisk helse.
  • Heradstveit, Ove; Sand, Liv; Øhlckers, Lars Ravn (red.): Ungdom og psykisk helse. Fagbokforlaget 2019. Utvalgte sider