Gå til innhold
Dans

Fagtype

Valgfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

45 timer fordelt gjennom året

Faget har en allmenndannende funksjon som grunnlag for kommunikasjon, estetisk refleksjon og kulturell forståelse.

I dans skal den enkelte få erfaringer med ulike danseuttrykk og danseteknikker.

Gjennom praktisk utøvelse av dans og samhandling skal faget legge til rette for selvstendighet og medansvar.

Viktige handlinger i faget er å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Dansefaget er en viktig arena for sosiale møter, nære relasjoner og vennskap. Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • grunnleggende teknikk, formidle ulike elementer og bevegelseskvaliteter i et utvalg av dansestiler.  
  • anvende ulike tilnærmingsmåter ved innstudering av dansemateriale
  • formidle danseuttrykk i ulike rom, sceniske sammenhenger og arenaer
  • Reflektere over hvordan musikk påvirker danseuttrykket
  • Scenisk dans 1, (c) Tell Forlag AS 2006, Heidi M. Haraldsen, Ingebjørg Hippe, Toni Kristensen, Eli Torvik.

Kontaktperson