Gå til innhold
Media

Fagtype

Valgfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

45 timer fordelt gjennom året

Faget vil gi innføring i bruk av forskjellige typer media for å formidle et budskap.

Faget er praktisk rettet.Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • gjøre rede for og bruke ulike type medier (foto, film, sosiale medier)
  • anvende digital kompetanse
  • anvende media rettet mot ulike mottakergrupper
  • reflektere over etiske utfordringer knyttet til media og bruke denne kunnskapen i eget arbeid
  • Geir Totland, Dag Asbjørnsen, Sturle Holmen, Åse Huus, Veslemøy Kjendsli: Hallo. Medier og kommunikasjon 1, Aschehoug 2017 (320 Sider)