Gå til innhold
Ballspill

Ballspill

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer

Faget ”Ballspill” vil gi elevene undervisning i følgende disipliner: Fotball, håndball, volleyball, basketball og innebandy.

Undervisningens siktemål vil i stor grad dreie seg omkring utøverrollen og instruktørrollen.

Elevene vil bli undervist i de ulike disiplinenes tekniske, taktiske og metodiske elementer, samt tilhørende spilleregler og reglement.Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • Undervise og veilede andre i de utvalgte ballspilldisiplinene.
 • Gjøre rede for de metodiske, tekniske og taktiske sider ved disiplinene.
 • Gjøre rede for og nytte av de ulike disiplinenes spilleregler og reglement som forutsetninger for instruksjon, spill- og kampledelse.
 • Ta del i pålagte undervisningsoppgaver i løpet av skoleåret i de enkelte disipliner.

Underveis vurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan innebære kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving, men vil i all hovedsak foregå i nivådelte grupper og være praktisk/metodisk.

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur

Pensum fotball

 • Spilleregler med offisielle beslutninger. Norges Fotballforbund. Siste utgave.
 • Alt stoff som er gjennomgått teoretisk eller praktisk i undervisningen er pensum.

Pensum håndball

 • Spilleregler med kommentarer. Norges Håndballforbund. Siste utgave.
 • Alt fagstoff som er gjennomgått teoretisk eller praktisk i undervisningen er pensum.

Pensum volleyball

 • Internasjonale spilleregler i volleyball. Norges Volleyballforbund. Siste utgave.
 • Alt stoff som er gjennomgått teoretisk eller praktisk i undervisningen er pensum.

Pensum basketball

 • Offisielle regler for basketball. Norges Basketballforbund. Siste utgave.
 • Alt stoff som er gjennomgått teoretisk eller praktisk i undervisningen er pensum.

Pensum innebandy

 • Kampreglement for innebandy. Siste utgave. Norges Bandyforbund
 • Alt stoff som er gjennomgått teoretisk eller praktisk i undervisningen er pensum.