Gå til innhold
Ballspill

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer (55 timer totalt)

Faget Ballspill vil gi elevene undervisning i følgende disipliner: fotball, håndball, volleyball, basketball og innebandy.

Undervisningens siktemål vil i stor grad dreie seg omkring utøverrollen og instruktørrollen.

Elevene vil bli undervist i de ulike disiplinenes tekniske, taktiske og metodiske elementer, samt tilhørende spilleregler og reglement.Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • undervise og veilede andre i de utvalgte ballspilldisiplinene.
  • gjøre rede for de metodiske, tekniske og taktiske sider ved disiplinene.
  • gjøre rede for de ulike disiplinenes spilleregler og reglement som forutsetninger for instruksjon, spill- og kampledelse.
  • Spilleregler med offisielle beslutninger. Norges Fotballforbund. Siste utgave.
  • Spilleregler med kommentarer. Norges Håndballforbund. Siste utgave.
  • Internasjonale spilleregler i volleyball. Norges Volleyballforbund. Siste utgave.
  • Offisielle regler for basketball. Norges Basketballforbund. Siste utgave.
  • Kampreglement for innebandy. Siste utgave. Norges Bandyforbund