Gå til innhold
Bibelen

Fagtype

Fellesfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer (114 timer totalt)

Faget skal gi en innføring i, og oversikt over de bibelske bøker.

Faget behandler viktige bibelteologiske emner, Bibelens innledningslære og tilblivelseshistorie.

Undervisningen tilrettelegger for at elevene skal lese gjennom hele Bibelen i løpet av skoleåret.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • beskrive Bibelens hovedinnhold, ulike sjangre og forholdet mellom Bibelens sentrum og periferi
  • gjøre rede for Bibelens tilblivelseshistorie og virkningshistorie i den første kristne tid
  • reflektere over utvalgte bibelske tekster og sentrale bibelteologiske temaer
  • diskutere Bibelens budskap i møte med dagens samfunn
  • Bibelen. Ulike utgaver.
  • Hvalvik R. og Stordalen T.: Den Store Fortellingen. Det Norske Bibelselskap, 2009.
  • Hagelia, H: Hvordan lese Det gamle testamente. Cappelen Damm 2017.

 


Kontaktperson