Gå til innhold
Bibelskole - i front for å utruste og forankre unge mennesker i troen

Bibelskole - i front for å utruste og forankre unge mennesker i troen

73% av unge kristne sier menigheten oppfordrer dem til å dele tro. 
Kun 32% føler seg utrustet til det, viser Lagets studentundersøkelse som kom ut i begynnelsen av 2024.

Da Laget kom ut med sin forrige studentundersøkelse i 2019 viste den at 91,1% av de som svarte sa at «kristne studenter lever med troen inni skapet.» Når de så spurte om hvorfor de ikke var åpne om troen, gav svaralternativet «Vet ikke hva jeg skal si» størst utslag.

«Vi ser at bibelskole er en måte å utruste unge mennesker på, så det å heie fram et år på bibelskole er på sikt også en kjemperessurs for menighetene», forteller Martin Jakobsen som på oppdrag fra Laget er med å analysere funnene i studentundersøkelsen.

«Bibelskole gir også klare resultater i forhold til teologistudier, tjeneste i kirka og det å være aktivt med i kirke og menighet. Vi ser at bibelskole blir en tydelig menighetsressurs. Det er kjempeinteressant!» 

Sammen med Roald Zeiffert, høgskolelektor og stipendiat ved HLT og Hans Christian Sugustad Kvåle fra Laget har han sett på hva over 850 kristne studenter i Norge svarte på spørsmål om deres bakgrunn, trosvaner og holdninger til tro. 

Stor betydning for troen

Kollega Roald Zeiffert uttalte til avisen Dagen at «tallene fra undersøkelsen gir grunnlag for å si at kristne som ikke har gått på bibelskole, i større grad faller fra troen i det de blir studenter. Samtidig er det i størst grad de som har gått på bibelskole som forblir aktive kristne etter de starter på høyere utdanning.»

Hvorfor tror du det er slik?

«Jeg tror det gjør noe med deg å gå på bibelskole. Det er formende på en annen måte enn å dra på en festival. Ting får lengre tid til å sette seg og det har en effekt over tid», svarer Martin Jakobsen.

«De på bibelskole bruker mer tid på Bibel og trospraksiser, og de er mer aktive i menighet og kirkeliv etter året på bibelskole», forklarer han.

martin-jakobsen-ahs-2024_3

Forskjell på bibelskole og folkehøyskole

Undersøkelsen viser at blant de som har gått på bibelskole og DTS er det mer vanlig å være «svært aktiv» etter skoleåret (40% og 41%), mens for de som har gått på folkehøyskole er det mindre vanlig å være «svært aktiv» (29%) Han syns også det er «stilig» at ulike år gir så ulike utslag. 

«Vi ser at det har noe å si hva slags ting man fyller et år med. Det gir forskjellige utslag om du f.eks. går på bibelskole kontra folkehøyskole. Vi ser en positiv bekreftelse på at det som skjer på bibelskole, det man bruker lang tid på og jobber mye med i løpet av ett år, det har en effekt over tid. Det er ikke forgjeves.»

Hva er forskjellen?

«Mange som tar bibelskole får mer interesse for troen og noen også et kall som modnes fram. Et år med bibelskole gjør at bibellesning fester seg, og det skaper en begeistring for Bibelen, også i årene som kommer etterpå. Vi ser også at det er mye større sjanse for at du ender opp på teologi etter et år på bibelskole. Veldig mange av de som går på teologi, har gått bibelskole tidligere», forteller Martin.

En ressurs for menighetsutvikling

Martin Jakobsen synes det har vært spennende å bli kjent med denne gruppen av mennesker. I undersøkelsen er det med over 800 studenter, og han tror at dette materialet er veldig spennende også for menighetene. Det er en unik mulighet til å bli kjent med «sine egne», for det er ikke alltid like lett. Det er så mange ting som skjer utenfor kirkeveggene, som det ikke alltid er så stort rom for å snakke om. 
«Man kan jo gjette litt når man er pastor om hvordan de har det, men her får man faktisk vite litt mer. Det er kjempenyttig verktøy for å tenke menighetsutvikling. Det gir oss et godt bilde på tingenes tilstand», utdyper Martin.

Da Barna Group i 2011 ga ut sine forskningsresultater i boken You lost me, viste de at så mange som 70 % av unge kristne forsvant fra kirken når de begynte å studere. Lagets undersøkelser og funn fra både 2019 og nå i 2024, viser betydningen som bl.a. bibelskolene har i forhold til å utruste og forankre unge mennesker i troen.  

Det oppleves tøffere å være kristen i et sekulært samfunn, så bibelskole er viktigere enn noen gang!» avslutter Martin Jakobsen.