Gå til innhold
«Da hadde jeg heller tatt meg et friår»

Av Kristoffer Bredvei Wergeland (20)

Er det et sted du kan være sosial i år, så er det på bibelskole. Er det et sted du kan bli kjent med nye, så er det på bibelskole. Er det et sted i verden hvor du kan komme deg litt vekk fra korona hverdagen, så er det på bibelskole.

Årets eneste sosiale plattform

Mange var usikre på å søke bibelskole på grunn av korona pandemien i vår. De ønsker seg et annerledes år, noe de var redde for at de ikke skulle få. Det er vel ikke noe annet enn et annerledes år man nettopp hadde fått dersom man hadde søkt seg inn på bibelskole.

Her får man være sosial og leve et nesten normalt liv i lag med gode medelever. Er det en gruppe som har et annerledes år i år, så er det nettopp bibelskoleelevene. De får jo masse sosialt sammen, hele uken.

Istedenfor å velge bibelskole sitter mange av mine venner som førsteårsstudentene alene i leiligheten på zoom og savner et sosialt liv. Et savn om et annerledes år.

Forskjellige problemstillinger

«Annerledesåret» 2020 har brakt med seg mange problemstillinger vi tidligere ikke har behøvd å ta stilling til. Flere problemer kan også falle inn under kategorien luksusproblemer, men ved sosiale problemer bør det nok ikke sette det for lett i den båsen. Det er nemlig mange studenter som sliter sosialt i år. De oppholder seg for det meste på sin egen hybel og rikker seg ikke mye fra skrivepulten hvor zoom-undervisningen pågår. Pandemien setter en stopper for det sosiale livet til studentene, men hvordan er det for bibelskolestudentene?

Kontrastene mellom liv og planter

Over halvparten av årets studenter har følt seg isolert den siste tiden. Dette viser en undersøkelse gjennomført av Tekna blant deres studentmedlemmer på høgskoler og universiteter (NRK). Nesten halvparten mener også at det er blitt vanskelig å henge med på studiet på grunn av korona pandemien. Flere angrer også på valget av studie fremfor et annerledes år på bibelskole eller folkehøgskole.

Mens hverdagen for årets førsteårsstudenter tilbringes mest på hybelen tilbringes hverdagen til årets bibelskoleelever på musikkrom, i fjellveggen, i kantina og fysiske klasserom. Ettermiddagene er fullstappet av quiz, gameshow, bønnevandringer, lovsangskvelder og andre sosiale samlinger. Plantene på rommene til førsteårsstudentene er grønne og friske. Plantene på bibelskoleelevene sine internatrom derimot er tørre og grå, men det står i sterk kontrast til hvordan deres hverdag ser ut.

Nedstengningen i mars - Tilbakekomsten i mai

Når skolene stengte ned i mars ble også alle bibelskoleelevene sendt hjem. Alle personene man hadde blitt glade i og de som var blitt en så stor del av hverdagen var nå spredt til alle kanter av landet. Uvitende om vi kom til å treffes som en samlet gjeng igjen.

«Ting vi hadde gledet oss til ble avlyst. Dette var jo våren hvor vi endelig skulle være samlet som skole, men så ble vi heller samlet over zoom» svarte Martine Mjelstad om nedstengingen i mars.

Etter to lange måneder fikk elevene ved landets bibelskoler komme tilbake til hverdagen. Folkehøgskolene derimot måtte dessverre se seg ferdig med årets kull og planlegge det neste, men vi var heldige og kunne starte opp igjen. Det var ikke å legge skjul på gjensynsgleden i elevene når de endelig fikk møte sine medelever igjen.

«Det var en fantastisk følelse! Vi fikk komme tilbake, noe jeg vet mange andre ikke fikk. En avslutning som dessverre var preget av smittevern og restriksjoner, men vi har nok aldri følt oss nærmere hverandre» beskriver Malin Liknes tilbakekomsten til bibelskolen.

Den vanskelige promoteringen

Flere bibelskoler kunne kjenne på vansker ved promoteringen for årets bibelskoleår. Elevene som gikk ut av videregående hadde fått gode karakterer, grunnet avlyst eksamen, og ville utnytte det til å komme inn på drømmestudiet. Flere var også usikre på å ta et «annerledes» år på bibelskole når det så dårlig ut med noe utenlandstur.

«I forkant av skolestart fikk jeg høre fra flere tidligere bibelskole- og folkehøgskoleelever at det var på skolen det skjedde. Ja, reisene var selvfølgelig høydepunkter, men de fleste høydepunktene skjedde på internatet og på campus. Dermed hadde ikke korona pandemien noen påvirkning på valget mitt» sier Maja Murvold

Korona – «Come on a´»

«Hadde jeg visst at jeg kom til å sitte alene på en hybel hver dag denne høsten, hadde jeg ikke vært i tvil om hva jeg hadde gjort. Da hadde jeg heller tatt meg et friår.» - førsteårsstudent, Caroline Clausen (19) (Leserinnlegg i Aftenposten).

Korona er kommet for å bli en stund, det har begynt å sige inn over oss. Derfor må vi ta vare på det sosiale livet. Vi mennesker er skapt for å leve i felleskap med hverandre og Gud. Start på bibelskole, så får du begge deler! Bli med i fellesskapet!

Se saken på bibelskolene.no

Kilder: NRK