Gå til innhold
Danseteknikk og danseformidling

Danseteknikk og danseformidling

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer (190 timer totalt)

Faget Danseteknikk og danseformidling er et praktisk fag, hvor det å danse står i fokus.

Her vil elevene få grunnleggende opplæring i scenisk danseteknikk (bl.a. hovedgenrene innen dansefaget: klassisk ballet, jazzdans og moderne/samtidsdans) og danseformidling (improvisasjon, koreografi og danseproduksjon).

Faget inneholder også en studietur.Danseteknikk

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • reflektere over rett bruk og plassering av kroppen
  • anvende funksjonell danseteknikk
  • anvende styrke, spenst, balanse, bevegelighet, koordinasjon og kondisjon
  • reflektere over dans som kunstnerisk og formidlende uttrykk
  • ha innsikt i ulike danseteknikker å kjenne, samt kunne skille dem fra hverandre

Danseformidling

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • anvende improvisasjon som redskap i en koreografisk prosess
  • koreografere danser tiltenkt ulike alders- og ferdighetsgrupper
  • planlegge og gjennomføre danseforestillinger alene eller sammen med andre
  • Scenisk dans 1, (c) Tell Forlag AS 2006, Heidi M. Haraldsen, Ingebjørg Hippe, Toni Kristensen, Eli Torvik,
  • Dansekomposisjon og koreografi, Haraldsen (red.) Domgalla, Eriksen, Gellein, Nilssen, Torvik, (c) Tell Forlag AS 2010

Kontaktperson