Gå til innhold
Danseteori

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer (25 timer totalt)

Faget Danseteori skal gi elevene teoretisk kunnskap som skal legges til grunn for den praktiske undervisningen i fagområdet Dans.Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • ha innsikt i dansens historie
  • gjøre rede for dans i Bibelen og dansens plass i kirke og menighet
  • anvende grunnleggende danseterminologi som brukes innenfor de tre sceniske danseteknikkene
  • gjøre rede for kroppens anatomi og grunnleggende ernæringslære.
  • Haraldsen (red.) C. Eeg Tverbakk, S. Mæland, A. Fiskvik: Scenetreff - Dans, estetikk og samfunn 1-2
  • Haraldsen (red.) Domgalla, Eriksen, Gellein, Nilssen, Torvik: Scenetreff - Dansekomposisjon og koreografi
  • Tina Hessel: Funksjonell Danseanatomi, Forlaget vett og viten AS 2009 eller 2011
  • Lisa Howell: Level 1 «Dance teacher & Practitioner Training» Perfect Form Physio 2014
  • Lisa Howell: Level 2 “Dance teacher & Practitioner Training” Perfect Form Physio 2014

Kontaktperson