Gå til innhold
Evangelisering, misjon og diakoni

Evangelisering, misjon og diakoni

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer (25 timer totalt)

Faget gir innføring i temaer som misjon og evangelisering i Bibelen, forbilder og troshelter i misjonshistorien, formidling av troen i ord og diakonal handling.

Faget gir kunnskap om og praktisk innføring i hvordan den kristne tro kan videreformidles både i Norge og i andre deler av verden.

Faget bidrar til refleksjon rundt tematikken kall og tjeneste.

Faget berører også hvilke utfordringer møtet mellom ulike kulturer og religioner gir. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for hva Bibelen lærer om misjon og evangelisering
  • reflektere over kall og tjeneste, historisk og i dag
  • diskutere utfordringer og muligheter ved kultur- og religionsmøter
  • gjøre rede for ulike former for evangelisering
  • Berntsen J M (red.): Missiologi i dag. Universitetsforlaget 2004
  • Eskilt, I: Å høre Guds stemme. Athenum forlag. 1991
  • Solheim, D: Guds rike er kommet nær. FIH 2011
  • Ulike kompendier