Gå til innhold
Fagdag og kveldssamling på Ansgar høyskole

Velkommen til en spennende fagdag med Stian Kilde Aarebrot på Ansgarskolen torsdag 13. oktober.

Som forkynnere og menighetsleder inviteres du til undervisning og samtale om hvordan vi kan legge til rette for trospraksiser ikke bare i gudstjenestene våre men i hverdagene våre!

I hans nye bok "Gjøre. Høre. Plastisk bibelbruk", tar Aarebrot for seg hvordan bibellesning kan gå fra å være en tørr plikt til noe som potensielt kan forandre livet. Stikkord er samlesning, og nærhet til hverdagen. Stian Kilde Aarebrot viderefører arven etter Edin Løvås og formidler engasjerende om disippellivet og hvordan det kan se ut i vår tid. Med Bibelen som grunnlag, kunnskap om hjerneforskning om vanenes kraft og den tidlige kristne tradisjonen med «operatio divina» blir dette en dag som kan inspirere deg til å legge til rette for at vi blir Ordets gjørere, ikke bare dets hørere.

Dagen er todelt hvor samlingen fra kl. 14.00-17.00 er forbeholdt pastorer, prester og øvrig stab i menigheter og kirker. Etter middagen åpnes dørene kl. 18.00 for alle interesserte, inkludert skolens studenter og elever. Samlingen varer til kl. 21.00.

Dagsplan: 

Kl. 14.00-17.00
 
Undervisning
Samling for pastorer og ansatte i menighet, kirke og skole 
Kl. 17.00-18.00
Middag
Kl. 18.00-21.00
Undervisning og musikalske innslag 
Åpent for alle

 

Påmeldingsfrist 7. oktober. Meld deg på her.

Pris:

Kr. 200 for dag og kveld inkl. middag / kr. 100 for kun kveld inkl. kaffe og snaks 

Velkommen!