Gå til innhold
Fellesskapsliv

Fellesskapsliv

Fagtype

Fellesfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

152 timer fordelt utover året

Faget dreier seg om å få erfaring med hvordan kristen tro kan praktiseres gjennom øvelser som bibellesning, bønn, nattverdsfeiring, lovsang og sosialt samvær.

I faget inngår felles samlinger, aktiviteter, turneer og studieturer for alle skolens elever.

Elevene får ansvar for å lede, gjennomføre og evaluere ulike samlinger i løpet av skoleåret.

En viktig del av faget er turne og/eller studietur der elevene får praktisere det de har lært på skolen, og der lærerne deltar.

Turneprogrammet kan spenne over ulike musikalske innslag fra elevene på Bibel og Musikk, til danseopptredener fra elever på Bibel og Dans, innslag fra elever på Bibel og Disippel og Bibel og KRIK, samt aktiviteter som rigging av teknisk scene- og musikkutstyr og andre kulturelle innslag.

Noe av hensikten med turneene er at elevene skal være aktive bidragsytere i turneprogrammet og bidra med ulike kulturelle og musikalske innslag på bakgrunn av hva de har jobbet med i undervisningen.

Lærere på bibelskolen deltar under hele skoleturneen/studieturen.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • reflektere over hvordan kristen tro kan praktiseres i felleskap med andre
 • reflektere over sine gaver og talenter
 • planlegge, gjennomføre og evaluere ulike sosiale samlinger, turneer og studieturer
 • planlegge og organisere møter, andakter og musikk-samlinger
 • reflektere over bibelteksters relevans i dag for kristen livsførsel og kristen spiritualitet
 • anvende lovsang, bønn, forkynnelse og kristent fellesskap i større og mindre grupper
 • planlegge og organisere samtalegrupper og kritisk vurdere hvordan ulike valg påvirker gruppene fungerer
 • Bibelen (ulike utgaver)
 • Bibelleseplan
 • Richard Foster: Veier til glede. Luther Forlag 2001.
 • Thomas Sjödin: Den som finner sin plass, tar ingen annens. Vårt Land 2017.
 • Elstad, Gunnar: Livshistorie og følelser. Lunde Forlag 2000.
 • Peter og Joel Halldorf: De fulgte Jesus. Luther 2015.Ulike kompendier

Kontaktperson