Gå til innhold
Fordypning i Bibelen og den kristne tro

Fordypning i Bibelen og den kristne tro

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer (45 timer totalt)

Faget ”Fordypning i Bibelen og den kristne tro” dreier seg om å bygge videre på emner og undervisning gitt i fagene ”Det gamle testamente og Det nye testamente” og ”Kristen tro og etikk” i lys av det å være en disippel.

Faget skal ha et fordypende sikte og elevene vil arbeide med utvalgte temaer og tekster fra de to testamentene.

Videre handler faget om å gå i dybden på utvalgte dogmatiske og etiske emner som har særlig relevans for unge mennesker.Faget gir en fordypning i Bibelen og den kristne troslære.

Faget gir en innføring i utvalgte kristne trossamfunns lære og liv.

Elevene vil også arbeide med utvalgte temaer og tekster fra Bibelen.

Videre handler faget om å gå i dybden på utvalgte dogmatiske og etiske emner som har særlig relevans for unge mennesker.

  • Hegstad, Harald: Gud, verden og håpet. Innføring i kristen dogmatikk. Luther Forlag 2015
  • Heiene, Gunnar og Thorbjørnsen, Svein Olaf.: Fellesskap og ansvar. Innføring i kristen etikk. 2.utg. Universitetsforlaget, 2011.
  • Råmunddal, L.: Disippelliv. Kristusetterfølgelse i lys av Filipperbrevet. Luther Forlag, 2000.
  • Tveitereid, K.: En helt overkommelig disippel. Det norske bibelselskap, 2005.
  • Sagrusten, Hans Johan. Rik bibelbruk. Verbum 2018.
  • Tjørhom, Ola (red.). Kirkesamfunn i Norge. Innføring i kirkesamfunn. Cappelen Damm 2018.