Gå til innhold
Friluftsliv

Friluftsliv

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer

Faget ”Friluftsliv” vil gi elevene undervisning og erfaring med disiplinene fjellvandring. Klatring og Kano/kajakk.

Faget skal gi elevene kunnskap og erfaringer slik at de kan ferdes i naturen på egenhånd og sammen med en gruppe.

De skal lære hvordan man kan tilrettelegge og planlegge turer  i friluft for seg selv eller for en gruppe uansett årstid.Mål for opplæringen i disiplinen Fjellvandring er at elevene skal kunne

 • Gjøre rede for viktige overlevelsesferdigheter i fjellet
 • Gjøre rede for samspillet mennesket/natur
 • kvalifisere seg til veiledere i friluftsaktiviteter

Mål for opplæringen i disiplinen klatring er at elevene skal kunne

 • grunnleggende prinsipper og teknikker for klatring
 • Gjøre rede for de ulike sikkerhetsrutiner tilknyttet disiplinen
 • Beherske grunnleggende klatreteknikk
 • Beherske grunnleggende bevegelsesteknikk og treningsmetoder

Mål for opplæringen i disiplinen kano/kajakk er at elevene skal kunne

 • Grunnleggende sjømannskap og sjøvett generelt relatert til kano/kajakk
 • Beherske de teknikker som trengs for å anvende  kano/kajakk
 • Anvende kano/kajakk som pedagogisk hjelpemiddel
 • Gjøre bruk av selvberging ved uhell til sjøs samt kameratredning
 • Gjøre nytte av værobservasjoner i relasjon til faget.
 • arrangere og gjennomføre leir i friluft

Underveis vurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan innebære kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving, men vil i all hovedsak foregå i nivådelte grupper og være praktisk/metodisk.

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur

 • Mytting, Ivar og Bischoff, Anette: Friluftsliv. Gyldendal, Oslo 1999 (utvalgte sider)
 • Haugsjå, S.: Ut i naturen. Friluftsaktiviteter. Universitetsforlaget. Siste utgave (utvalgte sider).
 • Alt fagstoff som blir gjennomgått teoretisk eller praktisk i undervisningen er pensum.
 • Klatring med barn. Norges Klatreforbund 1999 (utvalgte sider).
 • Alt fagstoff som blir gjennomgått teoretisk eller praktisk i undervisningen er pensum.