Gå til innhold
Friluftsliv

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer (35 timer totalt)

Faget Friluftsliv vil gi elevene undervisning og erfaring med disiplinene fjellvandring, klatring og kano/kajakk.

Faget skal gi elevene kunnskap og erfaringer slik at de kan ferdes i naturen på egenhånd og sammen med en gruppe.

De skal lære hvordan man kan tilrettelegge og planlegge turer i friluft for seg selv eller for en gruppe uansett årstid.Mål for opplæringen i disiplinen fjellvandring er at elevene skal kunne

 • gjøre rede for overlevelsesferdigheter i fjellet
 • gjøre rede for samspillet mennesket/natur
 • planlegge og organisere friluftsaktiviteter

Mål for opplæringen i disiplinen klatring er at elevene skal kunne

 • grunnleggende prinsipper og teknikker for klatring
 • gjøre rede for de ulike sikkerhetsrutiner tilknyttet disiplinen
 • anvendegrunnleggende klatreteknikk
 • anvendegrunnleggende bevegelsesteknikk og treningsmetoder

Mål for opplæringen i disiplinen kano/kajakk er at elevene skal kunne

 • grunnleggende sjømannskap og sjøvett generelt relatert til kano/kajakk
 • de teknikker som trengs for å anvende kano/kajakk
 • anvende kano/kajakk som pedagogisk hjelpemiddel
 • gjøre bruk av selvberging ved uhell til sjøs samt kameratredning
 • gjøre nytte av værobservasjoner i relasjon til faget
 • arrangere og gjennomføre leir i friluft
 • Mytting, Ivar og Bischoff, Anette: Friluftsliv. Gyldendal, Oslo 1999 (utvalgte sider)
 • Haugsjå, S.: Ut i naturen. Friluftsaktiviteter. Universitetsforlaget. Siste utgave (utvalgte sider).
 • Klatring med barn. Norges Klatreforbund 1999 (utvalgte sider).
 • Alt fagstoff som blir gjennomgått teoretisk eller praktisk i undervisningen er pensum.