Gå til innhold
Golf

Golf

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer

Målet med faget Golf er at elevene skal bli kjent med golf som utøvere.

Faget vil gi deg praktisk innføring i hva spillet handler om og omfatter trening i grunnleggende teknikk, sikkerhet og opptreden på banen.

Elevene skal gjennomføre ”veien til golf” kurset i løpet av skoleåret, slik at de kan praktisere idretten på egen hånd både undervegs og etter endt skoleår.Mål for undervisningen er at elevene skal kunne

  • Gjøre seg kjent med golf som utøvere.
  • Gjøre rede for spillets hensikt og regler.
  • Gjøre bruk av tillært kunnskap om grunnleggende teknikk, sikkerhet og opptreden på banen.
  • Erverve ”Grønt kort” i løpet av skoleåret, slik at de kan praktisere idretten på egen hånd både undervegs og etter endt skoleår.

Underveis vurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan innebære kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving, men vil i all hovedsak foregå i nivådelte grupper og være praktisk/metodisk.

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur

  • Golfhefter 1-10. Norges Golfforbund.