Gå til innhold
Idrett og kristen tro

Idrett og kristen tro

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer (171 timer totalt)

Faget Idrett og kristen tro er ment å gi elevene innsikt i hvordan idrett kan brukes til å formidle kristen tro. Sammen med ledertreningsfaget skal elevene i dette faget lære mer spesifikt om hvordan man leder slikt arbeid.

Gjennom samarbeid med KRIK og/eller andre relevante organisasjoner får elevene delta i lokallagsarbeid og studieturer ledet av faglærer.Mål for undervisningen er at elevene skal kunne

  • gjøre rede for hvordan idrett kan brukes til å formidle kristen tro.
  • planlegge og gjennomføre lokallagsarbeid og studieturer
  • gjøre rede for hvordan kosthold, trenings- og idrettslære kan anvendes i ulike idrettsgrener
  • livredning og førstehjelp
  • Utvalgte kompendier
  • Statens ernæringsråd for fysisk aktivitet og kosthold
  • Olympiatoppens råd om trening og helse
  • Holm, V: På sporet av noe ekte. Luther Forlag. 2 opplag. 2017