Gå til innhold
Ledelse og menighetsutvikling

Ledelse og menighetsutvikling

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

45 timer fordelt gjennom året

Faget handler om hvordan det er å lede en menighet, en kristen/ideell organisasjon eller en barne- eller ungdomsgruppe i en menighet.

Faget gir kunnskap om ledelse, konfliktløsning og hvordan drive endringsledelse.

Det legges også til rette for ledertrening.

Faget gir også kunnskap om menighetsutvikling, og berører temaer som: Hvordan kan man kan videreutvikle en menighet og hvordan drive menighetsplanting nasjonalt og internasjonalt.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • reflektere over ulike egenskaper en leder innen menighets- og organisasjonsliv bør ha
  • gjøre rede for konflikthåndtering og endringsledelse i ideelle organisasjoner
  • diskutere ulike arbeidsmetoder ved menighetsplanting og menighetsutvikling
  • Øystein Gjerme: Tusen hjem. Smågrupper i menighet. Hermon 2013.
  • Andy Stanley: Deep and Wide. Zondervan 2016.
  • Misjonskirken UNG: Levende tro. Nettressurs fra: https://mknu.no/ungressurser/.
  • Berg, Morten E: Ledelse, verktøy og virkemiddel. Universitetsforlaget 2008.