Gå til innhold
Ledertrening

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer (45 timer totalt)

Faget Ledertrening handler om å gi elevene grunnleggende holdninger som leder og forbilde.

Elevene skal trenes i å kunne tenke, være og handle som en leder, og samtidig ta vare på seg selv som menneske og disippel.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for hva lederrollen innebærer i arbeidet med å rekruttere og utruste nye ledere.
  • planlegge og gjennomføre praktisk arbeid med idrettslige arrangement.
  • reflektere over ledelse av idrettsaktiviteter
  • Halldorf, P.: Ungt ledarskap. Stockholm: Inter Skrift, 1987 (utvalgte sider)
  • Hybel, B.: Modig lederskap. 2003 (utvalgte sider)