Gå til innhold
Lyd-, lys- og sceneproduksjon

Lyd-, lys- og sceneproduksjon

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer

Faget Lyd-, Lys- og sceneproduksjon tar sikte på å gi elevene kunnskap og ferdigheter i bruk av lys- og sceneteknikk samt lydteknikk og produksjon anvendt til bruk i underholdning, kulturliv og kirke- og menighetsliv.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • Gjøre bruk av ulike miksebord og forsterkere, samt  oppmikking av instrumenter.
 • Skjelne mellom og gjøre bruk av forskjellige typer mikrofoner,  DI-bokser, miksebord, signalgang og kabler.
 • Gi grunnleggende instruksjon i mikrofonteknikk
 • Gjennomføre opprigg, lydprøve, konsert og nedrigg som teknikker.
 • håndtere lysbord, rigging av lamper, sikkerhet, bruk av lysfiltere, røykmaskiner, hazere m.m.
 • grunnleggende sikkerhetsrutiner mht. strøm og sikkerhet tilknyttet arbeid med lyd-, lys- og sceneproduksjon.

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium og oppgaver.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging/innlevering av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (utvalgte sider)

 • Feite forestillinger. Norsk Rockforbunds lærebok for konsertarrangører. 7. utgave 2010.
 • Helsingius, B.: Hoppas det kommer folk. Helsingfors, 1991.
 • Strøm, S.: ”Bedre akustikk” for sang og musikk i forsamlingslokaler og ved utearrangement. 1992.
 • Schaathun, Sigurd: Hvordan kan de tro uten å høre? Lydteknikk for menighet (og andre). S2Audio 2011
 • Bjørset, Hans-Henrik: Lysteknikk. Lys og belysning Universitetsforlaget 1996
 • Tregenza, Peter & David Loe: The design of lighting. E. & F.N. Spon, London 1998