Gå til innhold
Musikkproduksjon

Musikkproduksjon

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer

Faget Musikkproduksjon dreier seg om de ulike prosessene musikk gjennomgår fra den skapes til den presenteres.

Elevene skal utvikle kunnskap og ferdigheter innen låtskriving, arrangering, musikkteknologi, notasjon og praktisk studioarbeid, som skal gjøre dem i stand til å lage, utvikle, kritisk vurdere og formidle egne komposisjoner ved hjelp av moderne teknologi.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • komponere musikk i ulike populærmusikalske genre
 • bli kjent med og bruke ulike musikalske virkemidler
 • arrangere musikk i ulike populærmusikalske stilarter for ulike besetninger
 • programmere egen og andres musikk ved hjelp av tilgjengelig dataprogramvare
 • notere egen og andres musikk/ arrangementer på noter ved hjelp av tilgjengelig dataprogramvare
 • bruke studio til å spille inn egen og andres musikk
 • bearbeide det innspilte materiale (preproduksjon/mix)

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium og oppgaver.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging/innlevering av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (utvalgte sider)

 • Kruse, B.: Bruksmusikkarrangering. Oslo: Norsk Musikkforlag 1978
 • Perricone, J: Melody in Songwriting. Tools and Techniques for Writing Hit Songs. BerkleyPress, 2000
 • Tveit, S.: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel. 2. Utgave. Oslo: Universitetsforlaget 2008
 • Runswick, Daryl: Rock, Jazz & Pop Arranging. Faber Music1992
 • Kompendium i bruk av Logic Studio Pro og Sibelius
 • Stensiler