Gå til innhold
Musikkproduksjon

Musikkproduksjon

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer (117 timer totalt)

Faget Musikkproduksjon dreier seg om de ulike prosessene musikk gjennomgår fra den skapes til den presenteres.

Elevene skal utvikle kunnskap og ferdigheter innen låtskriving, arrangering, musikkteknologi, notasjon og praktisk studioarbeid, som skal gjøre dem i stand til å lage, utvikle, kritisk vurdere og formidle egne komposisjoner ved hjelp av moderne teknologi.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • komponere musikk i ulike populærmusikalske genre
 • gjøre rede for og anvende ulike musikalske virkemidler
 • arrangere musikk i ulike populærmusikalske stilarter for ulike besetninger
 • programmere egen og andres musikk ved hjelp av tilgjengelig dataprogramvare
 • notere egen og andres musikk/arrangementer på noter ved hjelp av tilgjengelig dataprogramvare
 • spille inn egen og andres musikk
 • bearbeide det innspilte materiale (preproduksjon/mix)
 • Grønager, Johannes: Groovy! 2. utgave. Systime 2005.
 • Schaathun, Sigurd: Hvordan kan de tro uten å høre? Lydteknikk for menighet (og andre). S2audio.no 2011
 • Tveit, S.: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel. 2. Utgave. Oslo: Universitetsforlaget 2008.
 • Kompendier