Gå til innhold
Musikkutøving

Musikkutøving

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer (180 timer totalt)

Faget Musikkutøving dreier seg om å tilegne seg ferdigheter og kunnskap i ulike disipliner knyttet opp til egen musikalitet og formidling av musikk.

Det å reflektere over og forstå forholdet mellom teori og praksis er sentralt, samtidig som faget skal hjelpe elevene å utvikle et personlig musikalsk uttrykk og en trygghet på seg selv og sin formidlingsevne.

Faget inneholder en studietur.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for grunnleggende musikkteori
 • anvende musikkteoretisk kunnskap i egen praksis
 • gjenkjenne og gjengi sentrale musikalske strukturer
 • lede ulike ensembler
 • bruke et instrument til å formidle musikk i ulike stilarter
 • musisere sammen med andre
 • tolke, vurdere og evaluere ulike formidlingsaspekt ved musikk
 • Caplin, T.: En bok om korledelse. Oslo: Musikkhusets Forlag, 1997. Side 7-66 (59 sider)
 • Djupdal, K.: Musikkteori. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Forlag, 2001. Side 9-154 (145 sider).
 • Hansen, T. & Slettevoll, M.: Kor og stemmebruk. Grunnbok. Oslo: Dano Forlag A/S, 1996. Side 6-140 (135 sider)
 • Johansen, N.E: Hørelære. Med på notene. Oslo, Norsk Musikforlag A/S 2006. Side 5-120, 139-164 (142 sider)
 • Johansen, N. E.: Hørelære. Rytmelesing. Oslo: Norsk Musikkforlag A/S 2000. Side 8-68 (60 sider)
 • Skjöld, S.: Opp og ned. Sangøvelser for kor. Stockholm: Musikk-Husets Forlag A/S, 1987. Side 7-67 (60 sider)
 • Nesheim, Elef: Med publikum som mål. Norsk Musikforlag AS 1994 (109 sider)
 • Jonassen, Kjetil: Akkorder og akkordsekvenser. Kompendium. 2012. Side 1-26 (27 sider)